دربهای داخلی

۱- کلاف درب از نوع چوب روسی یا چوب سفید می باشد که در صورت درخواست مشتری به روش فینگرجوینت اتصال می یابد و در قسمتهای لولا و کلید تقویت شده می باشد.

(مزیت فینگرجوینت جلوگیری از تاب برداشتن و کج شدن درب در مقابل تغییرات جوی می باشد).

۲- داخل درب از شبکه هانیکام ۱۷۰ گرم ترک و با چسب مخصوص به صورت پرس شده استفاده می شود.

۳- رویه های دربها محصول کشور ترکیه می باشند.

 

MDF
HDF
Melj