دربهای ضد حریق

۱- مخصوص وروردی و خروجی اضطراری ساختمانها می باشند.

۲- ضخامت ورق چهارچوب ۱٫۵ میل می باشد و لنگه درب از دو ورق با ضخامت ۱٫۲۵ میل ساخته می شود.

۳- لایه میانی درب از گچ مخصوص و پشم سنگ نسوز و با ضریب Kg/m3 80 پر می شود.

۴- دارای لولای ضدحریق و فنردار می باشد که موجب باز شدن سریع درب می گردد.

۵- رنگ دربها کوره ای استاتیک می باشد.

۶- دارای تاییدیه آتش نشانی می باشند.