نحوه نصب فریم انتظار

نحوه کارگذاری فریم انتظار جهت دربهای ضد سرقت:

 

Untitled-s1

ابعاد فریم انتظار جهت ساخت:  (داخل به داخل فریم)

ابعاد فریم برای مفید بازشو ۹۰ سانت   —>   ۱۰۷ × ۲۱۶

ابعاد فریم برای مفید بازشو ۹۵ سانت    —>   ۱۱۲ × ۲۱۶

ابعاد فریم برای مفید بازشو ۱۰۰ سانت   —>   ۱۱۷ × ۲۱۶

لازم به توضیح می باشد که محصولات آتار درب سلماس بنا به ابعاد فریم خریدار ساخته می شود. بنابراین هیچ محدودیتی در ساخت دربها که خارج از استاندارد باشد وجود ندارد و طبق سفارش مشتریان ساخته می شود.

دربهای ۱٫۵ لنگه و ۲ لنگه نیز تا عرض ۲ متر قابل ساخت می باشند.