پروژه های انجام شده

۱- شهرآرا – پروژه های ۲۰ و ۴ واحدی آقای ابراهیمی

۲- پاسداران – پروژه ۱۰ واحدی آقای کاهه

۳- شهرک راه آهن- پروژه ۷۴ واحدی تعاونی مسکن سایپا

۴- ستارخان – پروژه ۱۰ واحدی آقای گلپرور

۵- شادمان – پروژه ۸ واحدی آقای انصاری

۶- وردآورد – پروژه ۱۴۰ واحدی سپاسد

۷- میرداماد – پروژه ۲۸ واحدی آریان پاسارگاد

۸- ستارخان – پروژه ۱۰ واحدی آقای باقری

۹- گیشا – پروژه ۱۰ واحدی آقای جعفرخانی

۱۰- گیشا – پروژه ۱۰ واحدی آقای واثقی

۱۱- ستاری – پروژه ۴۰ واحدی سپاسد

۱۲- لواسان – پروژه ۱۴ واحدی آقای فرقدان

۱۳- گیشا – پروژه ۱۰ واحدی آقای بیگلو

۱۴- گیشا – پروژه های ۱۰ و ۵ واحدی آقای فرهان پور

۱۵- گیشا – پروژه های ۱۰ و ۱۲ و ۸ واحدی آقای فراهانی

۱۶- ستارخان – پروژه ۱۰ واحدی آقای پارسا

۱۷- شهرک غرب – پروژه های ۱۰ و ۸ واحدی آقای تیره کار

۱۸- جنت آباد – پروژه های ۱۰ و ۱۵ واحدی آقای جعفری

۱۹- ستارخان – دو پروژه ۱۰ واحدی آقای چای فروشان

۲۰- شهرک ژاندارمری – پروژه ۱۰ واحدی آقای معنوی

۲۱- تجریش – پروژه ۶ واحدی آقای طهماسبیان

۲۲- آیت الله کاشانی – پروژه های ۱۰ و ۲۰ واحدی آقای خانزاده

۲۳- امیرآباد – دو پروژه ۴ واحدی آقای داوری

۲۴- شهران – پروژه ۱۴ واحدی آقای زاهد حسینی

۲۵- جنت آباد – پروژه های ۱۰ و ۵ واحدی آقای حسینی

۲۶- رسالت – پروژه ۱۳ واحدی آقای سلمان

۲۷- توحید – پروژه های ۵ و ۱۰ واحدی آقای علوی

۲۸- سعادت آباد – پروژه ۲۲ واحدی آقای موسوی

۲۹- کاشانی – دو پروژه ۱۰ واحدی آقای سیدی

۳۰- یوسف آباد – پروژه های ۱۰ و ۱۲ واحدی آقای سیفی آبادی

۳۱- کارگر شمالی – پروژه های ۱۰ و ۱۲ واحدی آقای محبوبی

۳۲- کارگر شمالی – پروژه ۱۰ واحدی آقای صالحی

۳۳- میدان ولیعصر – پروژه ۱۰ واحدی آقای صالحیان

۳۴- دهکده المپیک – پروژه های ۴ و ۶ و ۵ واحدی آقای صفایی

۳۵- جنت آباد – پروژه ۱۰ واحدی آقای شرفی

۳۶- ستاری – پروژه های ۱۰ و ۵ و ۵ و ۱۲ واحدی آقای ژیانپور

۳۷- شهریار- پروژه ۱۰ واحدی آقای مردانی

۳۸- ستارخان – پروژه ۱۰ واحدی آقای قوتی

۳۹- کاشانی – پروژه ۱۰ واحدی آقای کشاورزی

۴۰- شهرزیبا – پروژه ۱۰ واحدی آقای کلابی

۴۱- کاشانی – پروژه ۱۰ واحدی آقای مجیدی

۴۲- مشهد – پروژه ۵ واحدی آقای ارسطویی

۴۳- نمک آبرود – پروژه ۵ واحدی آقای موسوی

۴۴- اشرفی اصفهانی – پروژه ۱۰ واحدی آقای طاهری

۴۵- اشرفی اصفهانی – پروژه های ۱۵ و ۱۳ واحدی آقای رستم زاده

۴۶- ونک – پروژه تجاری شرکت تایر کورد

۴۷- یوسف آباد – پروژه ۱۵ و ۱۲ و ۶ واحدی آقای علایی

۴۸- ظفر – پروژه ۱۰ واحدی شرکت آرمان شهر فدک

۴۹- تهرانپارس – پروژه های ۱۰ و ۱۰ و ۸ واحدی آقای پناهی

۵۰- فاطمی – پروژه ۱۰ واحدی آقای عباس پور

۵۱- اکباتان – پروژه ۲۰ واحدی آقای فرجی

۵۲- پونک – دو پروژه ۵ واحدی آقای واحدی

۵۳- کاشانی و پونک – پروژه های ۱۵ و ۵  و ۲۰ واحدی آقای مقدم

۵۴- ستارخان – دو پروژه  ۱۰ واحدی آقای نیایش

۵۵- نواب – پروژه ۱۰ واحدی آقای حسینی

۵۶- نارمک – پروژه ۵ واحدی آقای احمدی

۵۷- فرصت شیرازی – پروژه ۱۰ واحدی آقای فلاح

۵۸- شهرک غرب- پروژه ۶ واحدی آقای جوادی

۵۹- جنت آباد – پروژه ۱۰ واحدی آقای خلیلی

۶۰- مرزداران – پروژه ۱۰ واحدی آقای میرآقایی

۶۱-گیشا – پروژه های ۱۰ و ۸ واحدی آقای رضامند

۶۲- گیشا – پروژه ۱۰ واحدی آقای قنبری

۶۳- تهرانپارس – پروژه ۱۰ واحدی آقای خیرآبادی

۶۴- ستارخان – پروژه ۱۰ واحدی آقای زاهد

۶۵-زعفرانیه – پروژه ۱۲ واحدی آقای ابراهیمی

۶۶- وصال شیرازی -پروژه ۱۲ واحدی آقای کوهینی

۶۷- جردن – پروژه ۱۰ واحدی آقای تیزچه

۶۸- سردارجنگل – پروژه های ۲۰ ، ۱۲ و ۷ واحدی آقای جعفری

۶۹- آزادی – پروژه ۱۵ واحدی آقای حسین مردی

۷۰- گرمدره – پروژه ۲۸ واحدی آقای رنجبر

۷۱- امیرآباد شمالی – پروژه ۲۵ واحدی آقای موسوی

۷۲- رودهن – پروژه های ۱۸، ۱۲ و ۱۴ واحدی آقای خدادادی

۷۳- هاشمی – پروژه ۱۵ واحدی آقای کشاورز

۷۴- سردار جنگل – پروژه ۱۵ واحدی آقای ژیانپور

۷۵- دریان نو – پروژه ۱۸ واحدی آقای سیف اللهی

۷۶- کارگر شمالی – پروژه های ۱۲ و ۶ واحدی آقای صالحی

۷۷- ولیعصر – پروژه ۱۵ واحدی آقای صالحیان

۷۸- گیشا – پروژه ۱۰ واحدی آقای مهجوری

۷۹- شهرآرا – پروژه ۱۲ واحدی آقای جراح

۸۰- شریعتی – پروژه ۱۲ واحدی آقای موذن زاده

۸۱- گیشا – پروژه ۵ واحدی آقای همدان خواه

۸۲- رشت – پروژه ۵ واحدی آقای شیخ الحرم

۸۳- قیطریه – پروژه ۲۰ واحدی آقای عارفی

۸۴- ستارخان – پروژه ۱۰ واحدی آقای فقیهی

۸۵- بروجرد – پروژه ۱۰ واحدی آقای خاکباز

۸۶- ظفر – پروژه تجاری شرکت آرمان شهر فدک

۸۷- صادقیه – پروژه ۲۰ واحدی آقای میرجعفری

۸۸- آرژانتین – پروژه تجاری شرکت کالا صنعت البرز

۸۹- قرقیزستان – پروژه ۳۰ واحدی آقای نهری

۹۰- تهرانپارس – پروژه ۱۸ واحدی آقای پناهی

۹۱- ازگل – پروژه ۲۴ واحدی آقای امیری

۹۲- شهرک نفت – پروژه ۲۴ واحدی آقای مهجوری

۹۳- شهرآرا – پروژه ۱۱ واحدی آقای جهانبخت

۹۴- سردارجنگل – پروژه ۱۲ واحدی آقای غلامیان

۹۵- شهرآرا – پروژه ۵ واحدی آقای میرقاسمی

۹۶- شهرک ژاندارمری – پروژه ۱۰ واحدی آقای زینی وند

۹۷- سردارجنگل – پروژه های ۱۰ ، ۱۲ و ۵ واحدی آقای جعفری

۹۸- گیشا – پروژه ۶ واحدی آقای سیف اللهی

۹۹- تهرانپارس – پروژه ۴ واحدی آقای ولی زاده

۱۰۰- دورود لرستان – پروژه ۱۸ واحدی آقای مهرپویا

۱۰۱- سهروردی شمالی – پروژه ۶ واحدی آقای جعفری نژاد

۱۰۲- بلوار کشاورز – پروژه ۲۰ واحدی آقای ملک زاده

۱۰۳- جردن – پروژه ۱۲ واحدی آقای مصطفوی

۱۰۴- جنت آباد – پروژه ۵ واحدی آقای عباسی

۱۰۵- گیشا – پروژه ۵ واحدی بانک کشاورزی

۱۰۶- رشت – پروژه ۱۴ واحدی آقای شیخ الحرم

۱۰۷- شریعتی – پروژه ۲۴ واحدی آقای عسگری

۱۰۸- سعادت آباد – پروژه ۵ واحدی آقای آگاهی مند

۱۰۹- دزفول – پروژه ۵ واحدی آقای وثوقی نژاد

۱۱۰- سعادت آباد – پروژه ۱۰ واحدی آقای الماسی

۱۱۱- قیطریه – پروژه ۲۸ واحدی آقای طاری

۱۱۲- سعادت آباد – پروژه ۵ واحدی آقای ایرانی

۱۱۳- ستاری – پروژه ۱۵ واحدی آقای ایمانی

۱۱۴- شهرستان لار – پروژه آقای آگاه

۱۱۵- گیشا – پروژه های ۵ و ۶ واحدی آقای باباخانی

۱۱۶- قیطریه – پروژه ۱۵ واحدی آقای پناهی

۱۱۷- دربند – پروژه ۱۵ واحدی آقای تقوی

۱۱۸- شیخ بهایی – پروژه ۵ واحدی آقای حسینی

۱۱۹- فاطمی – پروژه ۱۰ واحدی آقای خسروی پور

۱۲۰- امیرآباد – پروژه ۵ واحدی آقای دریابار

۱۲۱- شهرک ژاندارمری – پروژه ۱۳ واحدی آقای معصوم زاده

۱۲۲- یوسف آباد – پروژه ۱۰ واحدی آقای معصوم زاده

۱۲۳- دروس – پروژه ۱۲ واحدی آقای سعیدی

۱۲۴- صیاد شیرازی جنوبی – پروژه ۱۰ واحدی آقای رسولی

۱۲۵- سعادت آباد – پروژه ۵ واحدی آقای رسولی

۱۲۶- ملایر – پروژه ۱۰ واحدی آقای فرهادی

۱۲۷- سعادت آباد – پروژه ۳۰ واحدی آقای مهربانی

۱۲۸- گیشا – پروژه ۱۰ واحدی آقای نجیمی

۱۲۹- شهرستان مریوان – پروژه مهمانسرای آقای یزدانی

۱۳۰- ستارخان – پروژه ۵ واحدی آقای زروانی

 و صدها پروژه بزرگ و کوچک دیگر در نقاط مختلف تهران و شهرستانها